Nasza firma

Wywóz nieczystości płynnych, odpadów przemysłowych i odcieków ze składowisk.

  • Samochodami o pojemności od 7 do 26m3.
  • Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • Czyszczenie tłuszczowników i osadników
  • Obiór odpadów płynnych poprodukcyjnych z przemysłu kosmetycznego, mleczarskiego, galwanicznego
  • Obiór odpadów płynnych poprodukcyjnych z innych przemysłów
Wystawiamy karty przekazania odpadów.